خانه | Tag Archives: سرندیپیتی

Tag Archives: سرندیپیتی

نگاهی به نمایشگاه “اسرارالنسیان” | امیرنصر کم‌گویان

امیرنصر کم‌گویان

نمایشگاه امیرنصر کم‌گویان "اسرارالنسیان" در گالری آران | سایت تندیس به قلم سحر افتخارزاده اگر ریشه "انسان" را از "نسی" بدانیم نمایشگاه اسرار النسیان مشخصا به انسان می‌پردازد؛ انسان فراموشکار. اما چه چیز فراموش شده؟ حقیقت؟ یا همان التئیا؟... ادامه در سایت تندیس

ادامه نوشته