خانه | Tag Archives: سم جینکز

Tag Archives: سم جینکز

نمایشگاه مجسمه‌های سم جینکز

نیویورک، آمریکا: آهی خاموش، لحظه ی لمسی ظریف،قوز کردن خفیف بدن، و نگاهی زودگذر؛ سم جینکز در مجسمه هایش چنین لحظات گذرایی را تسخیر میکند تا توجهات را نسبت به ارزش این رویدادهای روزمره ی ناپایدار، که اغلب نادیده گرفته میشوند، جلب کند.مجسمه های فیگوراتیو او شباهت خارق العاده ای ...

ادامه نوشته