خانه | Tag Archives: فتورئالیسم

Tag Archives: فتورئالیسم

نگاهی به نمایشگاه واحد خاکدان

واحد خاکدان

یادداشتی بر آثار واحد خاکدان به قلم جاوید رمضانی  در گالری ایرانشهر بازنمایی اشیاء و فضاها بطور واقعگرایانه از دیرباز مورد مناقشه در هنر بوده است. زندگی خود گونه‌ای بازنمایی است،  یا بازنمایی می‌کنیم یا بازنمایانده می‌شویم. هنرمند در عین بازنمایاندن اشیاء و روابط آنان، خود توسط مخاطب  و منتقد ...

ادامه نوشته