خانه | Tag Archives: ماهان معلمي

Tag Archives: ماهان معلمي

‫مدار بازنمایانه: از خانه بـه گالری و برعکس

شاید مسأله این است که ما هنوز نمی‌توانیم پیرامون هنر زمان‌مان را تا فاصله‌ی کافی رصد کنیم؛ این که منبع راستین و اساسیِ آن ناخورسندی که حسش می‌کنیم… در مشکلات نه چندان ناآشنایی‌ نهفته که یک «زبان» جدید پیش پایمان می‌گذارد. ‪— کلمنت گرینبرگ، «انتزاعی، بازنمایانه و غیره» لـمیدگی گربه‌ها، ...

ادامه نوشته