خانه | Tag Archives: محمد حسین ماهر

Tag Archives: محمد حسین ماهر

نسل سوم در گالری آریانا | گزارش تصویری نمایشگاه

نسل سوم گالری آریانا

نسل سوم در گالری آریانا | گزارش تصویری نمایشگاه نمایشگاه گروهی «نسل سوم » با ۱۱ هنرمند برجسته از همین نسل هنرمندان: شهره مهران، محمد حسین ماهر، فرید جهانگیر، شیده تامی، محمد همزه، مژگان بختیاری، مجتبی تاجیک، مرتضی دره باغی، مجتبی طباطبایی و مائده امتیاز. نمایشگاه تا ۲۹ شهریور ادامه ...

ادامه نوشته

تندیس صد و هشت

مجله تندیس -شماره 108 – 3 مهر 1386 در این شماره می خوانید: نقاشی هنرمندان معاصر ایران –محمد حسین ماهر| سکوت در میان هیاهو |گفتگو با اکبر میخک | گفتگو با منوچهر صفرزاده  گرافیک فرمالیسم خودمحور معنا گریزدر تصویرگری معاصر | ارنامنتالیست ها هنرهای سنتی یادداشتی بر نمایشگاه زنان سفالگر | شکوه ...

ادامه نوشته