خانه | Tag Archives: مصطفی دره‌باغی

Tag Archives: مصطفی دره‌باغی

جهان دیریاب آرمانی در آثار مصطفی دره‌باغی

مصطفی دره باغی گالری اعتماد

نقدی بر نمایشگاه مصطفی دره‌باغی در اعتماد جهان دیریاب آرمانی آوام مگ: به قلم حافظ روحانی این نخستین بار نیست که مصطفی دره‌باغی با حرکات متناوب قلم‌مو یا تکرار موتیف‌های بصری کار می‌کند؛ در آثار پیشین این نقاش 53 ساله هم تکرار متوالی موتیف‌های بصری سازنده‌ی بخشی از اثر هنری ...

ادامه نوشته

«کمتر بیشتر است» در محل پروژه های آران

| گالری آران | نمایشگاه گروهی به انتخاب یهرنگ صمدزادگان و گالری آران | هنرمندان: مارکو گریگوریان – کامران دیبا- محمد حسین عماد- مصطفی دره باغی – کورش قاضی مراد – محمود محرومی – سهند حسامیان – باربد گلشیری- مونا آقابابائی – رضا صدیقیان –معصومه مهتدی –سمانه مطلبی- رضا اشلقی – ...

ادامه نوشته