خانه | Tag Archives: مطالعات هنری

Tag Archives: مطالعات هنری

نشست «نشانه_آیکونولوژی»

تندیس: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست علمی «نشانه_آیکونولوژی» رویکرد تلفیقی در مطالعات هنری را ۱۳ مهر ماه در فرهنگستان هنر برگزار می‌کند. به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر، در نشست تخصصی «نشانه_آیکونولوژی» دکتر الهام اعتمادی، دکتر علی عباسی و دکتر ناهید عبدی معاون پژوهشکده هنر به سخنرانی پیرامون آیکونولوژی خواهند ...

ادامه نوشته