خانه | Tag Archives: مقاله تاریخ هنر

Tag Archives: مقاله تاریخ هنر

پرونده پرتره| چهره‌نگاری چین _قسمت دوم

چهره‌نگاری چین

در نقاشی این دوره چهره‌ی بودا و بودیستاتواها کامل‌تر و گردتر و حالت‌شان بسیار پروقارتر از قبل تصویر شده است. آنان با لبخندی ملیح بر کنج لبانشان، نه‌تنها متفکر، بلکه مهربان و دوست داشتنی به نظر می‌رسند و بیننده را به یاد مونالیزا و مریم‌مقدس اثر رافائل می‌اندازند.

ادامه نوشته