خانه | Tag Archives: موزه‌ی مکتب کمال‌الملک

Tag Archives: موزه‌ی مکتب کمال‌الملک

نکوداشت استاد صدرالدین شایسته شیرازی

نکوداشت استاد صدرالدین شایسته شیرازی در موزه مکتب کمال‌الملک چهل‌و‌ششمین نشست پژوهشی در موزه مکتب کمال‌الملک برگزار خواهد شد. به گزارش تندیس؛ چهل و ششمین نشست پژوهشی با یاد مرحوم استاد صدرالدین شایسته شیرازی از شاگردان استاد کمال‌الملک، بعداز‌ظهر سه‌شنبه 23 دی ساعت 16 الی 18 در موزه‌ی مکتب کمال‌الملک ...

ادامه نوشته

برگزاري نکوداشت استاد محمد تجویدی

نکوداشت استاد محمد تجویدی در موزه‌ی مکتب کمال‌الملک چهل‌و‌چهارمین نشست پژوهشی هنر با یاد مرحوم استاد محمد تجویدی، از نگارگران مکتب تهران و از پیشگامان هنر گرافیک، بعداز‌ظهر چهار‌شنبه 21 آبان ساعت 16 الی 18 در موزه‌ی مکتب کمال‌الملک برگزار خواهد شد و در این مراسم آقایان سید محمود افتخاری ...

ادامه نوشته

برگزاري نشست پژوهشی با یاد استاد مرحوم محمدولی کیمیاقلم

چهل و دومین نشست پژوهشی با یاد استاد مرحوم محمدولی کیمیاقلم برگزار می‌شود. چهل و دومین نشست پژوهشی هنر با یاد استاد محمدولی کیمیاقلم از خوشنویسان برجسته معاصر بعدازظهر سه‌شنبه 25 شهریور ساعت 17 تا 19 در باغ موزه نگارستان، موزه‌ی مکتب کمال‌الملک برگزار و در این مراسم آقایان نصراله ...

ادامه نوشته