خانه | Tag Archives: موزه‌ی هنرهای معاصر آفریقای زایتس

Tag Archives: موزه‌ی هنرهای معاصر آفریقای زایتس

تاندازانی دلاکاما و نقاشی در اواخر یک عصر

تاندازانی دلاکاما دستیار کیوریتور

تاندازانی دلاکاما[1] دستیار کیوریتور، موزه‌ی هنرهای معاصر آفریقای زایتس، کیپ تاون[2] معرفی هنربانان جوانی که هنر معاصر را متحول خواهند کرد مجله هنرهای تجسمی آوام: ترجمه معصومه شیخی تاندازانی دلاکاما از دیدن نوجوان‌هایی که در موزه‌ی زایتس پرسه می‌زنند و در کنار آثاری از کیهایند وایلی، زانیل موهالی، پورتیا زواواهیرا ...

ادامه نوشته