خانه | Tag Archives: مونولوگ دیالوگ ها

Tag Archives: مونولوگ دیالوگ ها

گالری آریانا با نمایشگاه نقاشی نازنین قزلباش و گروهی عکس

گالری آریانا

گالری آریانا با نمایشگاه نقاشی نازنین قزلباش و گروهی عکس نخستین نمایشگاه نقاشی انفرادی هنرمند: نازنین قزلباش عنوان: “مونولوگ دیالوگ ها” گالری آریانا گشایش: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ خاتمه: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ نمایشگاه گروهی عکس مستند با حضور ٢٠ عکاس در گالری آریانا عنوان: این ما هستیم نه آن ها دورنمایی ...

ادامه نوشته