خانه | Tag Archives: میراث دار مجموعه‌های سلطنتی

Tag Archives: میراث دار مجموعه‌های سلطنتی

اولین نشست تخصصی “موزه لوور در تهران” در موزه ملی ایران | بخش اشیا هنری، میراث دار مجموعه‌های سلطنتی

نشست تخصصی "موزه لوور در تهران" در موزه ملی ایران

اولین نشست تخصصی موزه لوور در تهران در موزه ملی ایران نشست بخش اشیا هنری، میراث دار مجموعه‌های سلطنتی پیرو راهبرد موزه ملی ایران مبنی بر برگزاری نشست‌های تخصصی هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه‌ها، با پیشنهاد موزه ملی ایران و هماهنگی موزه لوور، مقرر شد در طول برگزاری نمایشگاه “موزه لوور ...

ادامه نوشته