خانه | Tag Archives: نامه نیمه اردیبهشت

Tag Archives: نامه نیمه اردیبهشت

نامه نیمه اردیبهشت | جاوید رمضانی

نامه نیمه اردیبهشت

نامه نیمه اردیبهشت هر مقوله‌ای در هستی نقطه فساد خود را در درون خود پرورش می‌دهد و هنر از این اصل مبرا نیست. این روزها اراده‌ای در سطح گردانندگان و متولیان هنر دیده می‌شود دال بر صیانت روح هنر و ارکان آن در سطح جامعه البته با تصمیماتی خام دستانه. ...

ادامه نوشته