خانه | Tag Archives: نسل سوم

Tag Archives: نسل سوم

نسل سوم در گالری آریانا | گزارش تصویری نمایشگاه

نسل سوم گالری آریانا

نسل سوم در گالری آریانا | گزارش تصویری نمایشگاه نمایشگاه گروهی «نسل سوم » با ۱۱ هنرمند برجسته از همین نسل هنرمندان: شهره مهران، محمد حسین ماهر، فرید جهانگیر، شیده تامی، محمد همزه، مژگان بختیاری، مجتبی تاجیک، مرتضی دره باغی، مجتبی طباطبایی و مائده امتیاز. نمایشگاه تا ۲۹ شهریور ادامه ...

ادامه نوشته

گالری آریانا نمایشگاه “نسل سوم ” با یازده هنرمند برجسته از همین نسل

نسل سوم گالری آریانا

گالری آریانا نمایشگاه “نسل سوم ” با ۱۱  هنرمند برجسته از همین نسل نمایشگاه گروهی  گشایش:  ١٧ شهریور از ساعت ١۶-٢١ روزهای عادی از ساعت ١١-١٩ جلسه نقد و بررسی آثار ٢٩ شهریور از ١٧-١٩ خاتمه: ۲۹ شهریور گالری روزهای شنبه تعطیل می باشد نشانی گالری آریانا: تهران /الهیه (فرشته) ...

ادامه نوشته