خانه | Tag Archives: نظامی گنجوی

Tag Archives: نظامی گنجوی

رضا درخشانی در گالری سوفیا لندن | نوستالژی تاریخ ایرانیان

رضا درخشانی نقاشی شکارگاه نور

رضا درخشانی در گالری سوفیا لندن | نوستالژی تاریخ ایرانیان نگاهی به جدیدترین نمایشگاه انفرادی رضا درخشانی با عنوان “شکارگاه نور”    به گزارش هنر انلاین: رضا درخشانی در نمایشگاه‌ جدید خود تاثیرات نوستالژی تاریخ ایرانیان را در کنار یکدیگر می‌آورد تا مفاهیم مهاجرت، جابه‌جاشدن و مدرنیست را در کنار ...

ادامه نوشته

هفت گنبد عشق نقد نمایشگاه نگارگری فرزانه عبادی فرد

نگارگری فرزانه عبادی فرد

هفت گنبد عشق نقد نمایشگاه نگارگری فرزانه عبادی فرد گالری شمیده نگاهی به نمایشگاه نگارگری فرزانه عبادی‌فرد با عنوان هفت‌گنبد عشق سایت تندیس به قلم مریم روشن‌فکر قند پارسی نگارگری ایرانی، با قدمت چند صدساله‌ی خود و مسیر درازی که در تحول و تطور خود طی نموده‌است، به یکی از ...

ادامه نوشته