خانه | Tag Archives: نقاشان همدان

Tag Archives: نقاشان همدان

نقاشان همدان در نگارخانه لاله

نقاشان همدان

نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان همدان در نگارخانه لاله نگارخانه لاله در ادامه رویکردهای پژوهشی خود که یکی از آن موارد ارائه و بررسی آثار هنرمندان شهرهای مختلف ایران است، اقدام به برپایی نمایشگاه آثار گروهی از نقاشان معاصر همدان کرده است. یکی از شاخص ترین ویژگی های هنر معاصر، ...

ادامه نوشته