خانه | Tag Archives: نگارخانه خورشید آرامش دریا

Tag Archives: نگارخانه خورشید آرامش دریا

نمایشگاه گروهی نقاشی انجمن هنرمندان نقاش

■ نگارخانه هفت آینه■ نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران■منخبی از آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش■ گشایش :۲۲ آبان ساعت ۱۶تا ۲۰ باقی روزها :۱۶ تا ۱۹ پایان:۲۹ آبان ■ نشانی:ساری خیابان مازیار کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳ ■ نگارخانه رنگ وترنگ■ گشایش: یک آذر پایان ۸ آذر ■ ساعت بازدید: صبح ...

ادامه نوشته