خانه | Tag Archives: نگارخانه سهراب

Tag Archives: نگارخانه سهراب

رامیز شهوق |گالری سهراب

رامیز شهوق

رامیز شهوق نقاش رگ های خاموش |نگارخانه سهراب |گشایش: جمعه ۲۴ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷تا ۲۱ |بازدید همه روزه ۱۱ صبح الی ۲۰ عصر و جمعه ها ساعت ۱۶تا ۲۰ |نمایشگاه تا ۴ خرداد ماه ادامه دارد. |گالری یکشنبه ها تعطیل است. | آدرس:خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه سوم، فلکه سوم نیلوفر، پلاک ۱۵ ...

ادامه نوشته

شمایل | نگارخانه سهراب

شمایل

|عنوان :شمایل | یادگاری از عاشقان گمنام |نگارخانه سهراب |۶۹ اثر از یادگاری‌های هنر دوران قاجار مشتمل بر آثاری از هنر نقاشی پشت شیشه |گشایش: جمعه ۱۰ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۷تا ۲۱ |بازدید همه روزه ۱۱ صبح الی ۲۰ عصر و جمعه ها ساعت ۱۶تا ۲۰ |نمایشگاه تا  ۲۱ اردی‌بهشت ماه ادامه ...

ادامه نوشته