خانه | Tag Archives: نگاهی به خود، نگاهی به جهان

Tag Archives: نگاهی به خود، نگاهی به جهان

عکاسی ایران نگاهی به خود، نگاهی به جهان شعار ده روز با عکاسان

عکاسی ایران ده روز با عکاسان

عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان شعار ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان اعلام شد ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان با شعار “عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان” برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، “عکاسی ایران؛ نگاهی به ...

ادامه نوشته