خانه | Tag Archives: نگاه شخصی

Tag Archives: نگاه شخصی

فراخوان ده روز با عکاسان در بخش نگاه شخصی

فراخوان ده روز با عکاسان

اعلام فراخوان بخش نگاه شخصی ده روز با عکاسان فراخوان بخش نگاه شخصی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان اعلام شد. به گزارش روابط عمومی ششمین دوره ۱۰روز با عکاسان، بخش نگاه شخصی مانند دو دوره گذشته در ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان نیز برگزار می شود. عکاسانی که ...

ادامه نوشته