خانه | Tag Archives: هنرمندان نوظهور ایرانی

Tag Archives: هنرمندان نوظهور ایرانی

هنرمندان نوظهور ایرانی در Beyond the Exhibit 3.14

هنرمندان نوظهور ایرانی Beyond the Exhibit 3.14

بررسی زمینه‌های پیدایش اثرِ هنرمندان نوظهور ایرانی در Beyond the Exhibit 3.14  هنربان: شهرام انتخابی و آسیه سلیمیان هنرمندان : شقایق احمدیان | مهرداد جعفری | مصطفی چوب تراش | سارا حسینی | فهیمه حقیقی  | شهریار رضایی | فرزین شادمهر | رنه صاحب | روح انگیز صفری نژاد | ...

ادامه نوشته

تولید هنر معاصر ایران و هنرمندان نوظهور ایرانی

تولید هنر معاصر ایران و هنرمندان نوظهور ایرانی

بررسی زمینه های پیدایش اثرِ هنرمندان نوظهور ایرانی ” Beyond the Exhibit I” فراتر از نمایش ۱ کیوریتورها : شهرام انتخابی و آسیه سلیمیان هنرمندان : شقایق احمدیان | مهرداد جعفری | مصطفی چوب تراش | سارا حسینی | فهیمه حقیقی | شهریار رضایی | فرزین شادمهر | رنه صاحب ...

ادامه نوشته