خانه | Tag Archives: هيچ و همه

Tag Archives: هيچ و همه

هیچ و همه | پرویز تناولی و ۴۰ هنر آموخته

هيچ و همه پرویز تناولی و 40 هنرآموخته

پرویز تناولی و ۴۰ هنر آموخته تهران آرت اسپیس (باغ کتاب تهران) هیچ و همه ۴۰ سال، ۴۰ هنر آموخته پرویز تناولی و ۴۰ هنر آموخته افتتاحیه جمعه ۱۵ تیر ماه ۲۲-۱۷ بازدید تا ۱۲ مرداد ماه ۲۱-۱۱ با همکاری گالری آرت سنتر هنرمندان: مسیح احمدی، آتنا اخوان، محمد اسکندر ...

ادامه نوشته