خانه | Tag Archives: واقعیت مبهم

Tag Archives: واقعیت مبهم

واقعیت مبهم و بازتاب تجربه زیستی هنرمند

واقعیت مبهم

هنر چیزی غیر از بازتاب تجربه زیستی هنرمندش نیست گزارشی از نشست تخصصی «واقعیت مبهم» در گالری فرمانفرما نشست تخصصی «واقعیت مبهم» در حاشیه برگزاری نمایشگاهی به همین نام در گالری فرمانفرما، با حضور دکتر سارا شریعتی، متخصص جامعه شناسی و از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر مینو ...

ادامه نوشته

واقعیت مبهم در هستی شناسی فردی هنرمندان در گالری فرمانفرما

واقعیت مبهم

واقعیت مبهم در هستی شناسی فردی هنرمندان در گالری فرمانفرما گزارش تصویری نمایشگاه گروهی با عنوان واقعیت مبهم این هفته در گالری فرمانفرما شاهد نمایشگاه گروهی هستیم با عنوان «واقعیت مبهم» که با رویکردی سوررئال نگاهی به سه نسل هنرمند ایرانی دارد. هنرمندانی همچون ایران درودی، علیرضا اسپهبد، قاسم حاجی زاده، ...

ادامه نوشته

نقاشان و مجسمه­ سازان مطرح، واقعیت مبهم را به نمایش می گذارند

نقاشان و مجسمه سازان

نقاشان و مجسمه­ سازان مطرح، واقعیت مبهم را به نمایش می گذارند گالری فرمانفرما واقعیت مبهم گشایش: ۱۲ آبان حضور چند نسل از نقاشان و مجسمه­ سازانی که با فضای سورئالیسم کار می کنند، در گالری فرمانفرما فرصتی است تا بتوانیم این سه نسل را با هم تطبیق کنیم. تفاوت ...

ادامه نوشته