خانه | Tag Archives: وروتسواف

Tag Archives: وروتسواف

کاشی “آسمان کاشان” بر دیوار یادبود وروتسواف

کاشی

عباس اکبری ، یکی از دعوت شدگان پروژه دیواریادبود، وروتسواف است. پروژه ای که طی آن هنرمندان کشورهای مختلف در پروژه ساخت دیواری از کاشی با عنوان دیدار در وروتسواف شرکت می کنند تا زمینه‌های مشترک و مؤثر هنر به ویژه هنر سرامیک را در روابط فرهنگی بین المللی نشان دهند.

ادامه نوشته