خانه | Tag Archives: ونوس ارسطو‌نژاد

Tag Archives: ونوس ارسطو‌نژاد

ونوس ارسطونژاد| گالری هفت‌ ثمر

| گالری هفت‌ ثمر | نمایشگاه انفرادی نقاشی  | هنرمند: ونوس ارسطونژاد | عنوان: – | گشایش: ۲۱۵ آبان ۹۴، ۱۶-۲۰ | پایان: ۲۰ آبان | بازدید: همه روزه  ۱۶-۲۰ | آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوی پنجم، شماره ۸ | تلفن: ۸۸۷۳۱۴۰۳  

ادامه نوشته