خانه | Tag Archives: پریسان محمدی

Tag Archives: پریسان محمدی

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری ایریک

نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی بدون عنوان  گالری ایریک برگزارکنندگان: آذر خیریان، پریسان محمدی هنرمندان: تهمینه رحمانی، هیمن قهرمانی، نفیسه صالحی، سمانه نصیری، الهام طاهایی، محمد بابایی، آتنا فرقانی، مهناز مراد، پرنیا اسدی، سعیده بناءزاده، اورانوس افشاریان. گشایش: ۲۸ مهر خاتمه: ۴ آبان بازدید افتتاحیه: ۱۷ تا ۲۱ بازدید روزانه: از ساعت ...

ادامه نوشته