خانه | Tag Archives: پهلوان کشی

Tag Archives: پهلوان کشی

پهلوان‌کُِشی منصور دهستانی

| نگارخانه هفت آینه |عنوان نمایشگاه : پهلوان‌کُِشی | نمایشگاه انفرادی نقاشی |هنرمند:منصور دهستانی | گشایش :۱۸ دی ۹۴ ساعت ۱۶تا ۲۰ | بازدید: نمایشگاه تا  ۲۳ دی ۹۴  ادامه دارد.ساعت بازدید ۱۶تا ۲۰  | نشانی:ساری- میدان راه آهن، خیابان مازیار، کوچه مازیار یک تلفن:۰۱۱۲۲۱۲۶۱۳

ادامه نوشته