خانه | Tag Archives: یاشار صلاحی

Tag Archives: یاشار صلاحی

یاشار صلاحی نسبتی میان ابزار طراحی، خط و رفتار هنرمند

یاشار صلاحی

یاشار صلاحی نسبتی میان ابزار طراحی، خط و رفتار هنرمند نمایشگاه «نزدیک‌تر»، آثار یاشار صلاحی در  گالری زیرزمین دستان | نقد نمایشگاه سایت تندیس به قلم حافظ روحانی هوای دستت را داشته باش مجموعه آثار یاشار صلاحی در زیرزمین دستان بیش از هر چیز قدرت خط را به ما یادآوری ...

ادامه نوشته

ماکارونی در زیرزمین‌دستان

| گالری زیرزمین دستان | نمایشگاه انفرادی طراحی | عنوان: ماکارونی | هنرمند: یاشار صلاحی | گشایش: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴- ۱۶ تا ۲۱:۰۰ | پایان: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ |بازدید: هر روز ۱۶-۲۰-گالری یک‌شنبه ها تعطیل است. | نشانی: تهران- خیابان فرشته(فیاضی)، خیابان بیدار، شماره ۶ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۲۳۱۱۴

ادامه نوشته