خانه | Tag Archives: یاشا رصمیمی مفخم

Tag Archives: یاشا رصمیمی مفخم

گزارش نمایشگاه گروهی ایران و اتریش در بنیاد لاجوردی

بنیاد لاجوردی

RTL:LTR گزارش نمایشگاه گروهی ایران و اتریش در بنیاد لاجوردی نمایشگاه گردان ها :طرلان رفیعی . یاشا رصمیمی مفخم سایت تندیس به قلم علی نورپور این نمایشگاه بین هنرمندان ایران و اتریش در حال برگزاریست ایده اولیه این نمایشگاه در سفرپیترآسمن بر اساس خط فکری پروژه نان ونمک شکل گرفت،که ...

ادامه نوشته