تندیس صد و سی و چهار

مجله تندیس – شماره 134 – 16مهر

1387

در این شماره می خوانید:134-1

 • نقاشی
 • تندیس منوچهر یکتایی | هراچ کاراپتیان؛ هنرمندی خود آموخته
 • پرونده
 • آموزش هنر
 • مجسمه
 • آینه آبی
 • هنر جدید
 • رسانه نو؛ از بورخس تا HTML
 • گرافیک
 • آیکون های رایان مک گینس
 • تصویرگری
 • جایزه بزرگ نوبل کوچک
 • عکاسی
 • فتوکینای 2008
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده