نقد نمایشگاه نقاشی امید بازماندگان گالری اُ

امید بازماندگان | حکمتِ اشیا در نگاهِ خیره

«شیراز آن بود که بود» تا اشغالِ کوه‌هایِ شیراز چیزی نمانده است؛ کوه‌هایی که تنشان دیگر تن نیست ..

امید بازماندگان نقاشِ فعال و پُرکارِ شیرازی بیش از نُه نمایشگاه انفرادی از سال ۱۳۷۷ تا کنون داشته است. مجموعه‌ای...