تندیس صد و سی و هشت

مجله تندیس – شماره 138 – 12 آذر

1387

در این شماره می خوانید:138-1

 • نقاشی
 • یادی از استاد بیوک احمری |تندیس فروغ فرخزاد |چکامه ی خاکستری
 • پرونده
 • پژوهش در هنر ایران
 • عکاسی
 • فیل در تاریکی | شرق دور در پاریس فوتو 2008
 • مجسمه
 • قصه بلند و تلخ | موقعیت ها در فضا
 • هنر جدید
 • تدابیر تبلیغات و هنر مفهومی
 • گرافیک
 • سوزان لایکو
 • طراحی
 • رژه طراحی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده