تندیس صد و شصت و یک

مجله تندیس – شماره 161 – 28 مهر 1388

در این شماره می خوانید:

 • تندیس 161
  تندیس 161

  نقاشی

 • گلن براون | تندیس نیما یوشیج | هنر معاصر پاکستان
 • گفت و نقد
 • مردن مجسمه های تهران
 • عکاسی
 • عکاسی دگرگون
 • مجسمه
 • هندسه در مجسمه سازی
 • گرافیک
 • تاکاشی اکی یاما
 • مباحث نظری
 • هنر و حقیقت های میرندگان
 • هنر جدید
 • افشاگر واهمه
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده