خانه | Tag Archives: مجله پیشنگاه

Tag Archives: مجله پیشنگاه

فراخوان نمایشگاه آنلاین گالری دانژه با همکاری گالری آرتیبیشن

فراخوان نمایشگاه آنلاین گالری دانژه با هدف حمایت از هنرمندان و کمک به کارگران روزمزد منطقه نصیرآباد

فراخوان نمایشگاه آنلاین گالری دانژه با همکاری گالری آرتیبیشن با رویکرد “کرونا و رنسانس جهان معاصر” با هدف حمایت از هنرمندان، مهرورزی و کمک به کارگران روزمزد منطقه نصیرآباد انسان پس از عبور از كرونا، به كجا خواهد رسید؟ آیا رفتار انسان، تحت تاثیر این اتفاق تغییر خواهد كرد؟ از ...

ادامه نوشته