خانه | Tag Archives: dangers Gallery

Tag Archives: dangers Gallery

Komeshian, curated by Javid Ramezani, Sareban Art Gallery

Komeshian, curated by Javid Ramezani, Sareban Art Gallery

Komeshian, Group Painting and Sculpture Exhibition, Sareban Art Gallery, Tehran- Iran curated by Javid Ramezani Sareban art gelley is pleased to present ‘Komeshian’, a group exhibition in collaboration with d’Angers gallery. Artists: Ahmad Amin-Nazar | Mohammad Ali Baniasadi |Leili Derakhshani | Mohamad Hassan Javaheri | Masoud Sadedein | Bahman Sehatlou ...

ادامه نوشته

مزایای عضویت در خبرنامه آوام‌مگ را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت آوام مگ
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.