چشمان پوست

درباره کتاب:

«چشمان پوست» کتابی است درباره معماری و فلسفه معماری که به بررسی هر دو مسئله از دریچه فلسفه پدیدارشناسی می‌پردازد. کتاب شامل دو بخش کلی می‌شود. در بخش نخست،یوهان پالاسما، نویسنده کتاب سیری تحلیلی-تاریخی از حواس به دست می‌دهد و در طی آن دست به نقدی دامنه دار از استیلای کلان نگره‌های بینایی محوری، ذهن گرایی کانتی و دو پاره انگاری دکارتی در سنت فلسفه غرب می‌زند.Pallasma-Eyes of the Skin

او همچنین با نگاهی آسیب شناختی به ویژگی‌های غالب در هر دو پدیده مدرنیته و پسامدرنیته به طور عام، و در ارتباط با معماری به طور خاص، می‌کوشد تا بنیان‌های یک معماری حس بنیاد، تن محور و انسان‌گرا را طرح ریزی کند. در بخش دوم، او با تمرکز موردی بر حواس و رابطه میان آن‌ها، می‌کوشد تا ذات چند حسی و بافت‌مند هر یک از حواس و همچنین درهم تنیدگی و همپوشانی‌های ساختاری آن‌‎ها را به روشنی نشان دهد.[…]”(+)

مشخصات تکمیلی:

عنوان: چشمان پوست | با مقاله ای تحلیلی بر فلسفه موریس مرلوپونتی و معماری

ناشر: نشر چشمه

نویسنده: یوهان پالاسما

مترجم: علیرضا فخرکننده

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۴۳ صفحه

نوع جلد:شومیز

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

 

نویسنده