فردیت انبوه، فرمی از کثرت| گالری آب‌انبار

|عنوان: فردیت انبوه: فرمی از کثرت
|کیوریتور :آزاده زعفرانی
 |هنرمندان:سیا ارمجانی،نیوشا توکلیان، آویش خبره‌زاده، شهاب فتوحی، وای. زد. کامی، بابک گلکار، آرش مظفری، تیمو ناصری، شیرازه هوشیاری

|گشایش: ۲۷ فروردین

|پایان:۳۱  اردیبهشت ۱۳۹۵

|افتتاحیه نمایش:   جمعه، ۲۷ فروردین، (از ساعت ۳ بعدازظهر تا ۹ شب)

|نشست و گفتگو:  یکشنبه، ۵ اردیبهشت، (ساعت ۶)