هفته طراحی گرافیک یزد

هنر شهرستان ها 
انجمن طراحان گرافیک یزد هفته طراحی گرافیک یزد را با برنامه های زیر برگزار می نماید:

دومین نمایشگاه آثار طراحان
و کتب تخصصی گرافیک ۷ الی ۱۵ اردیبهشت ۹۵
ساعت بازدید ۵ الی ۸ شب

نشست های تخصصی
(نمایش آثار برتر، بحث و گفتگو)
۱۰ اردیبهشت: هویت سازمانی
۱۲ اردیبهشت: موشن گرافیک
ساعت برپایی نشستها ۶ الی ۸ شب

مراسم جشن سالروز تاسیس انجمن
و اختتامیه نمایشگاه آثار گرافیک
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵
ساعت ۵ الی ۸ شب

مکان برپایی برنامه ها:
خیابان قیام، میدان خان، گنجینه فرهنگ و هنر یزد

 گرافیک یزد
طراحی پوستر: سعید طامهری و محمد دقتیان