فراخوان مقاله | فصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی

فراخوان مقاله “دو فصلنامه ی مبانی نظری هنرهای تجسمی ” انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

دوفصلنامه­ ی “مبانی نظری هنرهای تجسمی ” از انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم که در مرحله­ ی دریافت مجوز علمی و پژوهشی است در نظر دارد اولین شماره بهار و تابستان سال ۱۳۹۵را منتشر سازد. لذا به منظور تحقق و دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی در نظر دارد مجموعه­ای از آراء متفکران حوزه­ی هنرهای تجسمی را در راستای اهداف نشریه دریافت دارد.
بدین وسیله از کلیه­ ی صاحب نظران این حوزه دعوت به عمل می­آورد تا مقالات علمی خود را با رعایت اصول شیوه ­نامه ­ی نشریه و نامه درخواست نویسنده/ نویسنده­گان، به دفتر ارسال نمایند. علاقه مندان می­توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی نشریه مراجعه نموده و یا با مدیر داخلی مجله سرکار خانم حوریزاد تماس حاصل نمایند.

فراخون مقاله

ارتباط با دوفصلنامه:

صاحب امتیاز : انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

مدیر مسئول : جناب آقای دکتر محمد کاظم حسنوند

سردبیر: سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی

مدیرداخلی: سرکارخانم حوریزاد ۰۹۳۵۱۳۹۰۹۲۳

شماره نمابر: ۰۲۱۸۸۰۳۵۸۰۱

آدرس پست الکترونیکی ویژه ارسال مقالات :

art.magazine@avoa.ir
جهت اطلاع بیشتر به آدرس وب سایت نشریه:http://www.avoa.ir
لینک مرتبط: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

نویسنده