تندیس دویست و هشتاد

مجله تندیس -شماره ۲۸۰ – ۲۱ مرداد۱۳۹۳

در این شماره می خوانید:280-1

  • نقاشی
  • هنرمندانی که باید شناخت :پتی ویکمن  | نگاهی به آثار هرنان بس
  • نقد
  • گالری گردی | منش معاصر بودن | مبارزه برای حیاتی حداقلی
  • آتلیه گردی
  • آتلیه ی علی ذاکری
  • گفت و نقد
  • نقاش خیابان متروک
  • به همراه هشت صفحه ویژه نامه ی نکوداشت مهدی تائب

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]