ماهان مومنی و مهرنوش سنقری | نمایشگاه دوئت میکس مدیا

ماهان مومنی و مهرنوش سنقری
گالری مهروا
نمایشگاه دوئت میکس مدیا

گشایش: ۲۲ / بهمن ۹۵

پایان: ۲ اسفند ۹۵

بازدید: ۱۷ – ۲۱

آدرس گالری: کریم خان زند – شهید عضدی ( آبان جنوبی) – شماره ۳۸
تلفن: ۸۸۹۳۹۰۴۶

بیانیه:

دونوازی یا دوئت به قطعه ای از موسیقی گفته می‌شود که در ان به همنوازی می‌پردازد. اما ینبار این دو نوازیی یا همنواختی از عرصه موسیقی فاصله گرفته و راه خود را در شکل تجسمی یافته است. در نمایشگاه پیش رو دو نوازی یک اجرا با موضوعی مشترک پرداخته ‌اند. در این اشتراک و تعامل، هنرمند از اثر نیمه تمام خود دل کنده است و آن را به دست دیگری سپرده و تار و پود و رنگ و دوخت را در هم آمیخته‌اند تا به خلق اثری حقیقتا مشترک دست پیدا کنند.

میکس مدیا

نویسنده