شماره 5

مجله تندیس -شماره 5 – 9 اردیبهشت  05-11382

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • پیشه ام نقاشی است (با یاد سهراب سپهری) | خود انگیختگی پالک در بطن بداهگی «ذن» |شاکنی بورمن |ماه درون رودخانه (نقاشی کهن ژاپنی)
  • مجسمه
  • مرز میان مجسمه و معماری در استوپا | به دنبال بودا در استوپای سانچی | زاک زاکوی
  • طراحی
  • طراحی در چین
  • عکاسی
  • فقط عکس | کنی ایمبودن | ستا جنکس
  • طراحی گرافیک
  • گرافیک ملی گرافیک شرقی (مصاحبه با ابراهیم حقیقی)
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده