شماره هفت

مجله تندیس -شماره 8 – 13 خرداد 1382

در این شماره می خوانید:07-1

  • نقاشی
  • گفتگو با کریم نصر | فریدا کالو |با یاد ساعد فارسی
  • طراحی
  • نقدی بر آثار مهرداد خطایی | طراحی ژاپنی | فقط طرح
  • عکاسی
  • ژوزف کودلکا
  •  گرافیک
  • گفتگو با امراله فرهادی
  • مجسمه
  • الکساندر لیبرمن

 

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده