تندیس صد و بیست و هفت

مجله تندیس – شماره 127 – 11 تیر

1387

در این شماره می خوانید:127-1-copy

 • مجسمه
 • هنرمندان معاصر ایران – سعید شهلاپور
 • نقاشی
 • یادداشتی بر نمایشگاه واحد خاکدان | نقدی بر نمایشگاه مریم بیات
 • پرونده
 • نمایشگاه گروهی
 • هنر جدید
 • زندگی در قواعد دنیای مجازی
 • طراحی
 • برگ هایی تازه از ژآنری دستمال شده | گلوسولالی : زبان طراحی
 • کاریکاتور 
 • نمای نزدیک از چند اتفاق تکراری
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده