نمایشگاه جمعی از استادان و هنرمندان انجمن نگارگری ایرانی در گالری گویا

نمایشگاه جمعی از استادان و هنرمندان انجمن نگارگری ایرانی
گالری گویا

با همکاری انجمن نگارگری ایرانی برگزار می کند.

مراسم افتتاحیه : روز جمعه ۵ / ۸ / ۱۳۹۶
از ساعت ۴ تا ۹ شب
این نمایشگاه تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶ برقرار می باشد.
ساعت بازدید در ایام هفته : از ۱۰ صبح تا ۹ شب
تهران – خیابان کریمخان زند ، روبروی ایرانشهر، پلاک ۹۱
تلفن : ۸۸۳۱۳۴۱ – ۸۸۸۲۸۸۸۴

نمایشگاه جمعی از استادان و هنرمندان انجمن نگارگری ایرانی