تندیس صد و سی و هفت

مجله تندیس – شماره 137 – 28 آبان

1387

در این شماره می خوانید:137-1-copy

 • نقاشی
 • تندیس شکوه ریاضی | از مدرسه تا شعر | سکوت ، ریتم و زندگی
 • پرونده
 • نرخ هنر
 • گرافیک
 • اورلی ویتو
 • مجسمه
 • مجسمه به مثابه موجودی زنده
 • عکاسی
 • روزمرگی های خانواده یک هنرمند
 • طراحی
 • صدای اصیل طراحی
 • هنر جدید
 • رسانه نو؛ از بورخس تا HTML
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده