نمایشگاه گروهی عکاسی در گالری ایگرگ

| گالری ایگرگ
| نمایشگاه گروهی عکاسی
| هنرمندان: كوروش اديم | آرمان استپانيان | مهرداد افسري | آبنوس البرزي | شهريار توكلي | شهرزاد چنگلوايي | تورج خامنه‌زاده | نادر داودي | علي و راميار | مليكا شفاهي | بهنام صديقي | بيژن صيفوري | امين طلاچيان | عليرضا فاني | اميرعلي قاسمي | فرزانه قديانلو | كتايون كرمي
| عنوان: جهان نگريسته‌ / جهان يكم: عكاسي/
| گشایش: 26 دي93، 16-21
| پایان: 16 بهمن
| بازدید: يكشنبه تا چهارشنبه 11-17 و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان خيابان ايرانشهر، كوچه مهاجر، شماره 28، زنگ دوم
| تلفن: 88867109

منبع: گالری ایگرگ

 igreg-1

نویسنده