تندیس صد و چهل و هفت

مجله تندیس – شماره 147 – 01 اردیبهشت

1388

در این شماره می خوانید:147

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران – رضا دوست 
 • پرونده
 • هنر برون مرز
 • کاریکاتور
 • کاریکاتور اروپای پیش از نازیسم
 • تصویرسازی
 • گفت و گو با راشین خیریه
 • هنر جدید
 • هنرهای مرتبط با محیط ؛ تقسیمات و زیر شاخه ها
 • گرافیک
 • همه انسان ها برادرند
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده