تندیس صد و چهل و هشت

مجله تندیس – شماره 148 – 15 اردیبهشت

1388

در این شماره می خوانید:148

 • نقاشی
 • نیمرخ جعفر روحبخش | گفتگو با افشین پیرهاشمی |نمایشگاهی به بزرگی پیکاسو
 • مجسمه
 • می خواهم باور کنم | پدر مجسمه سازی ایران
 • پرونده
 • هنر و کتاب
 • کاریکاتور
 • چشم بینای کاریکاتور
 • گرافیک
 • گفت و گو با مجید بلوچ
 • هنر جدید
 • هنرهای مرتبط با محیط ؛ هنر زمینی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده