در حراج ساتبیز دوبی سپهری، یکتایی و محصص همپای پیکاسو و هرست

سپهری، یکتایی و محصص همپای پیکاسو و هرست، در حراج ساتبیز دوبی
علی بنی صدر در صدر حراج ساتبی
فروش آثاری از هنر مدرن ایران در حراج بدون محدودیت ساتبیز دوبی

گزارش نتایج حراج ساتبیز دوبی

ساتبیز دوبی

رقم کل فروش حراج ساتبی به مبلغ ۳,۶۲۲,۸۷۵ دلار ارمریکا رسید.

 آثاری از هنرمندان مدرن ایرانی نظیر منوچهر یکتایی، بهمن محصص، سهراب سپهری، ژازه تباتبایی، فرهاد مشیری و … در ساتبیز دوبی چکش خورد.

به نقل از هنرآنلاین: در حراج بدون محدودیت ساتبیز دوبی سه اثر از منوچهر یکتایی با قیمت‌های ۸۷٫۵۰۰ و ۱۸٫۷۵۰ و ۸۱٫۲۵۰ دلار، اثری از بهمن محصص با قیمت ۳۷۵ هزار دلار، دو اثر از سهراب سپهری با قیمت‌های ۴۰ هزار و ۱۱۲۵۰۰ دلار، اثری از ژازه تباتبایی با قیمت ۷۵۰۰، اثری از اردشیر محصص با قیمت ۲۰ هزار دلار، اثری از طاهر پورحیدری با قیمت ۱۰٫۶۲۵ دلار، اثری از بهجت صدر با قیمت ۱۵ هزار دلار، دو اثر از علی بنی صدر با قیمت‌های ۴۵۹ هزار و ۱۱۸٫۷۵۰ دلار، اثری از میلادی موسوی ۱۳۷۵ دلار، اثری از فرهاد مشیری با قیمت ۱۳۵٫۵۰۰، اثری از محسن وزیری مقدم با قیمت ۵ هزار دلار، اثری از ابوالقاسم سعیدی با قیمت ۱۷۵۰۰ دلار و اثری از نازگل انصاری نیا با قیمت ۷۷۵۰ دلار چکش خوردند.

در این حراج مجموعه کتاب‌هایی از حسین زنده رودی نیز به قیمت ۹٫۳۷۵ دلار چکش خورد. همچنین در حراج ساتبیز دوبی اثری از سارا رهبر از فهرست آثار حراج حذف شد و دو اثر از سهراب سپهری و حسین کاظمی فروخته نشد.

حراج ساتبیز دوبی
دیمن هرست: ۱۲۰۰۰ دلار

گفتنی است در این حراج چهار اثر از دمین هرست، نقاش معروف بریتانیایی با قیمت‌های ۱۲۵۰۰، ۱۵ هزار، و ۶۲۵۰ و ۱۶۲۵۰ دلار ، اثری از ژان دو بوفه با قیمت ۱۳۷۵۰۰ دلار و سه اثر از پابلو پیکاسو با قیمت های ۱۵۰۰۰، ۲۷۵۰۰ و ۵۰۰۰ دلار به فروش رفت.

حراج ساتبیز دوبی
دیمن هرست: ۱۲۰۰۰ دلار

گزارش تصویری نتایج آثار فروش رفته نقاشان ایرانی: قیمت‌های به فروش رفته این آثار به نرخ دلار آمریکا است.

ساتبیز دوبی
منوچهر یکتایی: ۸۷۵۰۰
ساتبیز دوبی
منوچهر یکتایی:۱۸۷۵۰
ساتبیز دوبی
منوچهر یکتایی:۸۱۲۵۰
ساتبیز دوبی
بهمن محصص: ۳۷۵۰۰۰
ساتبیز دوبی
سهراب سپهری: ۴۰۰۰۰
ساتبیز دوبی
سهراب سپهری: ۱۱۲۵۰۰
ساتبیز دوبی
ژازه تباتبایی: ۷۵۰۰
ساتبیز دوبی
اردشیر محصص:۲۰۰۰۰
ساتبیز دوبی
طاهر پورحیدری: ۱۰۶۲۵
ساتبیز دوبی
بهجت صدر: ۱۵۰۰۰
ساتبیز دوبی
علی بنی صدر: ۴۵۹۰۰۰
ساتبیز دوبی
علی بنی صدر:۱۱۸۷۵۰
ساتبیز دوبی
میلادی موسوی: ۱۳۷۵
ساتبیز دوبی
فرهاد مشیری: ۱۳۷۵۰۰
ساتبیز دوبی
محسن وزیری مقدم: ۵۰۰۰
ساتبیز دوبی
ابوالقاسم سعیدی: ۱۷۵۰۰
ساتبیز دوبی
نازگل انصاری نیا: ۷۷۵۰